HAKKIMIZDA
  “Bizim amacımız bir neticeye varmaktır”
               Gençlerin hizmetinde olan çocuklarımızın iyiliği için çalışan kulübümüzün birinci vazifesi çocuklarımızın en iyi unsurlarını muhafaza etmek, onlara özen göstererek gelişmelerini sağlamak millete ve devlete layık nesiller yetiştirmektir. Kulüp aynı zamanda geleceğimiz olan nesilleri eğitmek, onları topluma faydalı üyeler haline getirmek, gelişmeyi arttırıcı güce sahip kılmak için çalışmaktır.
 
               Biz biliyoruz ki fertlerin fikri randımanı, doğrudan doğruya toplumun kalitesine bağlıdır, onun içindir ki her ferdin eğitimindeki ilk gaye fiziki sağlık ve gelişme olmalıdır. Çünkü yine genel olarak enerjik ve sağlam düşünce ancak sağlam ve kuvvetli vücutta bulunur. Bu gerçeği bilen kulübümüzün amacı; münasip bir terbiye ile sağlam vücutlar yetiştirmek, karakterin oluşumunu sağlamak bilhassa irade ve karar verme gücünün gelişmesini sağlamaktır. Vücutça sağlam, karakter bakımından şerefli ve metin karar vermekten hoşlanan irade gücüne sahip bir insan milli topluma fikri kabiliyeti ne olursa olsun cılız zayıf bir insandan daha faydalıdır. Açıkça fizikle maneviyat arasında bir ahenk olmalıdır. Cılız ve biçimsiz bir vücut zekâ ve düşüncenin parlaklığı ile asla güzelleşemez. Güzellik idealini ölümsüz yapan şey harikulade fiziki güzellikle zekâ parlaklığının bir arada oluşudur. “Şans ancak liyakatten yanadır” sözü doğru ise aynı söz vücut ve düşünce arasındaki münasebetler için de doğrudur. Sağlam düşünce ancak sağlam vücutta bulunur. Vücutları sağlam yapmak ise bizim işimizdir.

                Kulüp olarak biz diyoruz ki; sayın veliler, ebeveynler okul yöneticileri ve diğer kuruluşlar çocuklarınızın gelişimi için bizimle iletişime geçin, onların fiziksel gelişimlerini daha çocukluklarından itibaren takip edelim. Gayeye uygun bir yol tutulsun ve daha sonra muhtaç olacağı dayanıklılığa kavuşsun. Bilhassa sıcak seralarda yetişmiş bitkiler gibi bir nesil yetiştirmeyelim.
 
Orkide Ajans

Bugün:10 

Tekil:21647 

Aylık:328  

Toplam Ziyaret:182632